VEGA PICKER捡拾机

VEGA PICKER捡拾机

VEGA 捡拾机在送布前将不同床单分开

  • 输送带在送布夹的下方
  • VEGA PLC 控制系统
  • 与VEGA 输送线连接
  • SEW 电机变频控制驱动

欲了解更多信息,请联系我们。